logowanie | przypomnij hasłoBaza Noclegów

Witamy w serwisie Baza-noclegów.com!

Na naszej stronie mają Państwo okazję znaleźć jedne z najciekawszych ofert noclegowych, dostępnych w Internecie. Posiadamy bardzo bogatą bazę pokoi, kwater, hoteli, pobytów agroturystycznych i wielu innych. Wyszukanie oferty jest bardzo proste, więc zapraszamy do regularnego przeglądania naszych propozycji urlopowych. Wśród nich znajdziecie Państwo noclegi w górach, noclegi nad jeziorami oraz nad morzem. Oprócz tego posiadamy oferty na wczasy i wakacje, w których można wynająć tanie domki letniskowe. Zapraszamy również wszystkie osoby związane z turystyką do dodawania swoich ogłoszeń o noclegach. W naszym serwisie to nic nie kosztuje, ponieważ nie pobieramy za rejestrację i dodanie ogłoszenia żadnych opłat. Wystarczy tylko utworzyć konto i przez cały rok Państwa ogłoszenie będzie publikowane zupełnie za darmo. Zapraszamy do szukania ofert oraz dodawania nowych, aby nasza baza ogłoszeń była jeszcze bardziej konkurencyjna.
Regulamin

Regulamin

Ten dokument ma istotę porozumienia między wydawcą Serwisu Baza-noclegow.com również wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami.

Posiadaczem Serwisu Baza-noclegow.com jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą reguły użytkowania z naszego Serwisu. Przeglądając nasz Portal, zatwierdzasz teraźniejsze zarządzenia tego Regulaminu korzystania z Serwisu oraz obligujesz się do egzekwowania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności także zaufania.

1. Forma i cele witryny Baza-noclegow.com

Witryna internetowa Baza-noclegow.com jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu gromadzenie ofert firm proponujących usługi noclegowe w Polsce także z zagranicy.

2. Wpis kontrahentów również ochrona danych osobowych

Osoba, która potrzebuje dorzucić do bazy Baza-noclegow.com swoją ofertę musi poczynić darmową rejestrację. Po zamknięciu rejestracji osoba ma możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego pozwalającego dołożenie oferty.

Dorzucenie i reklama oferty w Serwisie Baza-noclegow.com jest darmowe poprzez 365 dni. Dotychczasowy cennik znajduje się na podstronie „Cennik”. W obrębie promocji właściciel Portalu pozwala na promowanie oferty za darmo w ustalonym przez niego okresie. Z promocji można skorzystać wyłącznie raz dla danego obiektu, o ile posiadacz Serwisu nie zaplanuje w inny sposób. Właściciel Portalu informuje także , że w przypadku gdy Serwis będzie oferował abonament bezterminowy, objaśnienie to będzie równobrzmiące z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego sfinansowania i że nigdy w przyszłości nie będą nakładane żadne zapłaty z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W przypadku gdyby czas ten z różnych powodów został skrócony, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie zużytkowanych w ramach okresu 5-cio letniego.

Właściciel Portalu ustanawia sobie prawo do nie przyjęcia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Informacje powierzane w czasie rejestracji również inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być gromadzone od klientów w trakcie używania z Serwisu Baza-noclegow.com, są zbierane i użytkowane właściwie z regułami zawartymi w naszym Regulaminie; są dodawane dobrowolnie przez Klienta Serwisu do wiadomości wszystkich odwiedzających Serwis i nie ulegają ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Baza-noclegow.com:

- zgadzasz się w czasie rejestracji przekazać prawdziwe wiadomości,

- przyjmujesz w całości ten Regulamin korzystania z Serwisu,

- obligujesz się do zachowania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane również swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym użyczysz swój login także hasło,

- zobowiązujesz się poinformować nas natychmiastowo o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła bądź o zarejestrowaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na nieodzowność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że Serwis zawiera dokumenty zabezpieczane prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne autentyczne dane, w szczególności artykuły, zdjęcie i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i ułożenie przedstawianych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone w Serwisie są własnością ich założycieli.

Portal Baza-noclegow.com zastrzega sobie sposobność blokowania kont w dowolnym okresie bez podania powodów.

5. Działanie odbiorców w Serwisie Baza-noclegow.com, przekazywanie materiałów

Masz upoważnienie przesyłania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem obowiązuje się z jednej strony sposobność wpływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, czułych na postępowania, które mogą zakłócić biegłość jego działania.

W związku z tym w całości zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu i konta:

- nie może być przeciwstawna z normami kultury, z uniwersalnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz wysyłać do Serwisu albo wykorzystując mechanizmy Serwisu, żadnych treści także materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji tekstów i opinii, które wzywają do dyskryminacji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa lub łamania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników Serwisu, głównie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody opinii i w związku z tym powstrzymasz się od opinii znieważających lub agresywnych oraz nie będziesz gromadzić lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do propagowania tekstów niechcianych, traktowanych za SPAM;

Zgadzasz się, żeby wydawca witryny Baza-noclegow.com miał prawo do zmiany bądź unieważnienia wszelkiego Twojego wpisu bez podania przyczyny jeżeli przekracza ona chociaż jedno z podanych uwarunkowań używania z Serwisu.

6. Ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub {czyjekolwiek|kogokolwiek] prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Baza-noclegow.com, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do edytora witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W całości przyjmujesz, że wydawca upowszechnia Serwis Baza-noclegow.com taki jaki jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą gromadzić nieprawdziwe informacje albo w jakikolwiek inny sposób nie odpowiada Twoim potrzebom oraz oczekiwaniom. Zgadzasz się, że użytkujesz z Serwisu Baza-noclegow.com tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszelkie wiadomości, materiały lub usługi dawane za pośrednictwem Serwisu proponowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Baza-noclegow.com nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości bądź kompletności jakichkolwiek artykułów, informacji lub ustaleń wstawionych w portalu,

- Wydawca Serwisu Baza-noclegow.com nie gwarantuje, że wszelka opublikowana w Serwisie Baza-noclegow.com oferta dorówna oczekiwaniom każdego Użytkownika co do treściowej zawartości, precyzyjności czy użyteczności nabytych wiadomości.

8. Linki do innych portali, ogłoszeń i reklam

W Serwisie Baza-noclegow.com są ogłaszane przez właściciela Serwisu odnośniki do innych witryn. Mogą także być redagowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Baza-noclegow.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Zakazuje się polecania przez Użytkowników Serwisu innych stron internetowych przez dodawanie linków w opisach także wszelkich innych czynności mających na celu reklamowanie serwisów o analogicznej problematyce. Oferty łamiące ten paragraf będą bezzwłocznie usuwane z katalogu.

9. Rozsądzanie sporów

W związku z możliwością wystąpienia zatargów powiązanych z użytkowaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że przytoczony Regulamin użytkowania z Serwisu podlega prawu polskiemu - wszelakie spory mogące powstawać z spełnienia zadań zawartych w niniejszych warunkach będą rozsądzane przez właściwy obszarowo i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za nieadekwatne z prawem przez właściwy sąd, to rozstrzygnięcie sądu nie wywołuje wycofania innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami przedstawionymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i podpisywanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, przez cały czas przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu użytkowania z Serwisu Baza-noclegow.com

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Baza-noclegow.com zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a dodatkowe po wszelkich zmianach, korzystanie  strony internetowej jest równoznaczne z ich akceptacją.

11. Otrzymywanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Baza-noclegow.com okazujesz aprobatę na dostawanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących działania serwisu także przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja również użytkowanie serwisu Baza-noclegow.com oznacza akceptację regulaminu.